Přeskočit na obsah
Domů » Hrajeme si, bavíme se a přeci se učíme

Hrajeme si, bavíme se a přeci se učíme

Garant projektu: Hana Kunzfeldová

Mateřská škola je místem, kdy jsou děti ve věku aktivního poznávání a objevování světa prostřednictvím hry. Mateřská škola je místem s příležitostí rozvíjet takové činnosti, ve kterých by se nevyučovalo a nepoučovalo, ale více experimentovalo a prakticky zkoušelo.
Abychom dětem zpestřili chvíle v naší mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat také aktivity, které dětem nabídnou něco nového. Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti, poznatky a které děti zaujmou.

Hlavní cíle projektu:

 • učení hrou, zábavou, poznáváním, nápodobou a praxí
 • navazovat vztahy mezi dětmi a vést děti k vzájemnému respektu
 • navazování nových přátelství
 • vzájemné předávání zkušeností dětí i pedagogů
 • vést a naučit se ke kolektivní spolupráci
 • rozvoj zájmů a potřeb dítěte a rozvoj talentovaných dětí
 • naučit děti spolupracovat bez rozdílu věku
 • setkávání dětí z jiných tříd a škol
 • umět prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vést děti k
  vzájemné toleranci a podpoře
 • opakování, využití a zdokonalování znalostí dětí
  Očekávané výstupy:
 • VŠEZNÁLEK – příprava budoucího školáka
 • PROJEKTOVÉ DNY MEZI TŘÍDAMI – pravidelné setkávání dětí z celé

  (v návaznosti na ŠVP a TVP si děti společně opakují naučené
  znalosti o daném tématu, dovednosti, písničky,…)
 • PROJEKTOVÉ DNY SE 4. ZŠ – pravidelné tématické setkávání
  předškoláčků a školáčků
 • Exkurze, výlety, přednášky, společné akce
Update cookies preferences