Přeskočit na obsah
Domů » Kluci a holčičky rozhýbejme jazýčky!

Kluci a holčičky rozhýbejme jazýčky!

„Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2016.“

Garant projektu: Bc. Olga Širanová

Naše mateřská škola se zapojila do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 a náš projekt „Kluci a holčičky rozhýbejme jazýčky!“, byl vyhodnocen jako úspěšný. Naší škole byly poskytnuty finanční prostředky na nákup nových pomůcek a her do logopedické třídy. Projekt byl MŠMT podpořen částkou 29 114,-Kč. Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili Klokanův kufr, další pomůcky a hry. Vypracovali jsme sborník pomůcek, který poskytuje jejich přehled.

Náš projekt byl zaměřen na zkvalitnění logopedické prevence, reedukaci řečových vad a podporu přípravy dětí předškolního věku na vstup do základní školy a to pomocí jiných logopedických pomůcek. Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu logopedické třídy naší mateřské školy.
Za poskytnuté finanční prostředky jsme pořídili Klokanův kufr, který je komplexní pomůckou, která je zaměřena na rozvíjení a diagnostiku osobnosti dítěte a to především v oblastech zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorového a časového vnímání, sociálních dovednostech, řeči a motoriky. I další zakoupené pomůcky byly vybírány tak, aby rozvíjely a podporovaly všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
Pomůcky budou využívány v logopedické třídě pro děti se střední vadou řeči, také v projektu Hrajeme si, bavíme se a přece se učíme – Všeználek a v logopedických chvilkách s rodiči.

Update cookies preferences