Přeskočit na obsah
Domů » Radovánky s Vodněnkou

Radovánky s Vodněnkou

Garant projektu: Andrea Sovadinová


Realizace projektu: září – prosinec 2017

Cíle projektu:
Rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi mateřskými školami a společně tak pozitivně ovlivňovat přátelské vztahy mezi pedagogy i dětmi. Seznámit děti se základy plaveckých dovedností a hravou formou přispět k navození pozitivního vztahu k vodě a podporovat zdravý životní styl dětí. Těmito aktivitami můžeme významně ovlivnit dětské hodnoty a umožnit dětem aktivně a bezpečně trávit svůj volný čas a naučit je k tomu využívat sportovišť podporovaných Městem Bruntál.

Popis projektu:
Projekt bude realizován ve spolupráci s Wellnes centrem Bruntál a bude probíhat v dopoledních hodinách. Děti absolvují 10 lekcí plavání, každá lekce bude trvat 60 minut (45 minut výuka v bazénu, 15 minut relaxační aktivity s možností využití tobogánu, vířivek, páry). Na tyto lekce budou docházet děti předškolního věku ze dvou mateřských škol, děti budou z důvodu bezpečnosti a vyššího počtu účastníků (cca 30 dětí) rozděleny do dvou
skupin. Lekce budou probíhat pod vedením zkušené lektorky plavání a dalšími pracovníky obou mateřských škol, kteří dohlédnou na bezpečnost dětí.
Na závěr budou pro všechny zúčastněné děti uspořádány společné hrátky ve vodě, součástí budou soutěže a závody, kdy děti budou moci poměřit své síly a ukázat, co se naučily.


Harmonogram realizace projektu:
Návštěvy Wellness centra 1x týdně v dopoledních hodinách po dobu deseti týdnů, začátek v polovině září, ukončení 15. 12. 2017 (po absolvování 10ti lekcí). První skupina v čase od 9.00 – 10.00 hod, druhá skupina od 10.00 – 11.00 hod.
Obsahem jednotlivých lekcí bude seznámení s prostředím Wellness centra, možnostmi využití jednotlivých částí (bazény, vířivka, pára…), seznámení s vodou v rámci her, potápění, dýchání do vody, základy plaveckých stylů, vytváření vztahu k vodě, bezpečnost u vody a ve vodě a také vytváření přátelských vztahů mezi spřátelenými mateřskými školami.

Spolupracující subjekty:
Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, 792 01 Bruntál
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Wellnes centrum Bruntál, Dukelská 3, 792 01 Bruntál

Možnost plaveckého výcviku bychom rádi nabídli všem dětem předškolního věku, které se v současnosti účastní výchovy a vzdělávání obou mateřských škol, avšak složitá ekonomická situace některých rodin to neumožní, proto jsme se rozhodli využít možnosti získání příspěvku z dotace.
Naše děti jsou naše budoucnost!

Update cookies preferences