Přeskočit na obsah
Domů » Netradiční Všeználek v duchu oslavy Dne Země

Netradiční Všeználek v duchu oslavy Dne Země

Ve středu 24. dubna se naši předškoláčci v rámci programu Všeználek ponořili do netradičního venkovního dobrodružství, které sloužilo k oslavě Dne Země. Na zahradě naší mateřské školy čekala na děti speciální stezka plná stanovišť s tématikou ekologie a ochrany naší planety.

Děti se zapojily do různých aktivit, které je učily, jak správně nakládat s odpadem a chránit životní prostředí. Na stanovištích měly za úkol například přiřazovat odpad ke správné popelnici, aby se naučily třídit odpad a recyklovat. Také cvičily vytleskávání slabik jednotlivých pojmů spojených s ekologií a ochranou přírody, což nejen posílilo jejich jazykové schopnosti, ale také zvýšilo povědomí o důležitosti péče o Zemi.

Vrcholným bodem této zážitkové výuky bylo nalezení největšího stromu na zahradě, který děti následně objaly. Tento okamžik byl symbolickým spojením s přírodou a pozitivní energií, kterou nám příroda dává. Na závěr si děti odnesly diplomy za úspěšné zdolání stezky, jako odměnu za skvělou spolupráci.

Program Všeználek poskytuje předškolním dětem možnost vzdělávat se mimo běžný provoz školky, a to formou zábavných a interaktivních aktivit zaměřených na přípravu na školní život. Každá středa je pro naše malé školáčky výjimečnou příležitostí prozkoumat nové dovednosti a poznatky, které jim pomohou s hladkým přechodem do školního prostředí. Jsme rádi, že můžeme naše malé předškoláky podporovat ve všestranném rozvoji a připravit je na budoucí výzvy.

Update cookies preferences